Vad är Halloween?

Halloween är ett begrepp som verkar ha kommit till vårt land för att stanna. Men, vad är egentligen Halloween? Ja, ett enkelt svar på frågan är att Halloween är en tradition med ursprung i Irland. Det var från början en förkristen keltisk skördefest som firades den 31 oktober. Namnet kommer ursprungligen från fornengelskans All Hallows Even och betyder ungefär Alla Helgons Afton. Det handlar alltså om en irländsk tradition fast de flesta nog förknippar Halloween med USA. Det är nämligen från USA vi har fått den för oss nymodiga festligheten, och det är också i USA det nuvarande sättet att fira Halloween har utvecklats. Under svält- och nödåren under 1840-talet emigrerade nämligen många irländare till Amerika, och med sig tog de förstås sin tradition att fira All Hallows Evening.
Hit till Sverige kom Halloween under början av 1990-talet men det var först under årtiondets andra hälft som det slog igenom på bredare front. Här i Sverige firas dock inte alltid Halloween på sitt rätta datum, den 31 oktober, utan förekommer på flera andra dagar under slutet av oktober och början av november. Man har helt enkelt inte kunnat enas om när halloween ska firas i vårt land, och därför förekommer både Halloweenfester och  barnens ” Bus eller godis” spritt under ett par veckors tid.

halloweenpumpa
Halloweens historia kan alltså sägas vara både irländsk och amerikansk. Irländarna tog naturligtvis med sig sina traditioner när de utvandrade under nödåren. Men, det är inte enbart deras bidrag som ligger till grund för dagens halloweenfirande i USA. Amerikanerna hade själva en högtid som firades den 5 november, Guy Fawkes Night, en högtid med inslag som påminner starkt om Halloween. Denna dag firades med att man byggde dockor som man sedan brände. Stora eldar, fyrverkeri och tiggeri var andra inslag i firandet. Dessutom var det tillåtet för barnen att busa med vuxna och bryta de sociala konventionerna under detta firande. Under 1920-talet togs firandet över av rörelser som Lions, scoutrörelsen och Rotary. Halloween var inte längre en privat angelägenhet och för att firandet skulle bli mer tillgängligt för alla började man anordna Halloween-parader och flyttade ut firandet på gator och torg. Tyvärr medförde detta att man fick problem med skadegörelse och störande ungdomar, och myndigheterna försökte till och med förbjuda firandet under 1940-talet, men misslyckades. Halloween utvecklas istället och under 50-talet blir det en av de största helgerna i USA. Vid denna tid blir helgen åter igen en högtid för barnen och man lyckas framgångsrikt lansera traditionen med ”trick or treat”, eller ”bus eller godis” som vi säger på svenska.

 
Halloween har alltså en lång historia, men är en relativt ny företeelse här i Sverige. Visserligen har det förekommit enstaka firanden under 50- och 60-talen, där man bland annat talar om ett ingripande av ordningspolisen vid halloweenfirande i Stockholm. Men, fram till 1990-talet har högtiden nästan enbart firats i de engelsktalande länderna. I början av 1990-talet gjordes försök att lansera Halloween i Stockholm, och året efter ökade försäljningen av Halloween-relaterade saker kraftigt och firandet spred sig också till Malmö och Göteborg. Men, det var inte förrän under den senare hälften av 1990-talet som övriga detaljhandeln och svenska tidningar hakade på. Idag kan man nog se det svenska Halloween-firandet som etablerat och handeln omsätter över en miljard kronor varje år på denna ”nya” högtid. Att det tog tid att etablera denna högtid i vårt land kan till en del bero på att det i första hand var handeln som pushade på för att få till stånd ett firande, och att många såg det enbart som ett kommersiellt jippo. Dessutom finns problemet med de delade meningarna om när man egentligen ska fira Halloween. Här i Sverige firas ju Alla Helgons Dag, och många vill ha denna gamla och traditionella högtid kvar orörd. Därför lovade man från handelns håll att halloween inte skulle sammanfalla med All Helgona-helgen, men så har det tyvärr inte alltid blivit. Eftersom det inte finns ett fastställt datum för Halloween här, som det gör i högtidens ursprungsländer, händer det att barnen går runt och tigger godis även under All Helgona-helgen. Dessa krockar har gjort att det fortfarande finns ett motstånd mot detta nyinförda firande på många håll.
Men, trots att det inte finns några traditioner, och att ingen verkar veta när man egentligen ska fira Halloween har högtiden slagit igenom i hela landet, och en stor del av befolkningen firar numera. Firandet består i första hand av maskerader och kostymfester där man ska klä ut sig till spöken, häxor eller andra läskiga figurer. I firandet ingår också bus eller godis, då barnen går runt och tigger godis på ett liknande sätt som på påsk. Även då ska man givetvis vara utklädd. Till Halloweenfesten ska det pyntas och dekoreras med spindelväv, fladdermöss och annat som kan matcha alla otäcka figurer som dyker upp på festen.
En annan tradition som hör ihop med halloween är orange pumpor som man skär ut ögon och mun på så att de ser ut som ett ansikte. Man gröper ur pumpan, och om man vill kan man sedan placera ett ljus inuti , som lyser genom de utskurna hålen. Pumpan brukar ställas ut utanför ytterdörren för att visa att här firar man Halloween. Traditionen med pumporna hänger med ända sen kelternas tid. Deras fest som avslutade skördetiden hade koppling till deras tro att de dödas själar då skulle återkomma till jorden och att många osynliga krafter sattes i rörelse just denna dag. Därför gick man runt med rovor som man skurit ut ett ansikte på, och som var fyllda med ljus. Rovorna hör samman med legenden om smeden Jack som var för ond för att få komma in i himlen, men som också lurat djävulen så att han heller inte fick komma till helvetet. Han fick helt enkelt irra omkring på jorden och han hällde glödande kol i de rovor han ätit upp, för att hitta vägen. Denna legend kan vara bra att känna till när man dekorerar sin pumpa, så att man vet varför man skapar ett ansikte.